آموزش توابع کتابخانه های HAL

يا توجه به اينكه در بخش هاي قبل پروژه با استفاده نرم افزار CUBEMX ساخته شده است لازم است بتوانيم با استفاده از پروژه ساخته شده برنامه مورد نظر خود را پياده سازي نماييم بنابراين لازم است تا با تابع هاي درايورهاي HAL آشنا شويم.
آموزش اين فيلم مربوط به آشنايي به درايورهاي HAL و زير تابع هاي آن مي باشد كه در اين آموزش به بخش RCC پرداخته ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,