آموزش وقفه و اولويت هاي بندي وقفه STM32

در اين بخش از آموزش واحد وقفه و اولويت هاي بندي وقفه ميكروكنترلر به صورت مفهمومي توضيح داده ميشود و در انتها وارد ساختار وقفه در ميكروكنترلر STM32 ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,