بررسی کتابخانه GPIO با توابع HAL

 در اين بخش از آموزش واحد GPIO ميكروكنترلر STM32 مورد بررسي قرار گرفته ميشود.در ابتدا استراكچري كه مقادير اوليه دادن براي GPIO در نظر گرفته شده است توضيح داده ميشود و سپس نحوه مقدار دادن به هر كدام از پارامترهاي استراكچر GPIO توضيح داده ميشود.
در انتها دستورات پايه اي مورد استفاده براي كنترل GPIO ميكروكنترلر STM32 توضيح داده ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,