برنامه نویسی وقفه میکروکنترلر STM32

در اين آموزش بدون استفاده از نرم افزار CUBEMX وقفه خارجي شماره 1 ميكروكنترلر فعال ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,