تنظیم فرکانس کاری میکروکنترلر STM32

در فصل جدید در ابتدا تنظیم فرکانس کاری میکروکنترلر و قسمتهای جانبی آن به صورت کامل به وسیله نرم افزار CUBEMX به صورت کامل آموزش داده میشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
برد آموزشي ARM 
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,