دیباگ برنامه با نرم افزار ECLIPSE

در اين بخش پروژه اي همانند پروژه بخش قبل براي كامپايلر SW4STM32 ساخته ميشود.اين كامپايلر بر اساس محيط برنامه نويسي ECLIPSE و كامپايلر GCC ميباشد.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,