دیباگ برنامه با نرم افزار KEIL

با توجه به اينكه پروژه بخش قبل براي نرم افزار IAR ساخته شد و پروگرام و ديباگ آن صورت گرفت در اين بخش پروژه قبل را براي كامپايلر KEIL ساخته ميشود و برنامه مشابه بخش قبل در KEIL نوشته ميشود و بر روي برد پروگرام و ديباگ ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,