دیباگ برنامه با نرم افزار TrueSTDIO

در اين بخش پروژه چشمك زن براي كامپايلر  TrueSTDIO ساخته ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,