راه اندازی تایمر در حالت کانتر

در اين بخش از آموزش در ادامه آموزش هاي تايمر ميكروكنترلر STM32 به توضيح تايمر در حالت كانتر پرداخته ميشود.در اين بخش در ابتدا توضيحات مفهممي تاير در حالت كانتر داده ميشود و سپس وارد نرم افزار CUBEMX شده و ابتدا ديود نوراني موجود بر روي برد آموزشي پيكر بندي ميشود سپس تايمر 1 سورس كلاك ورودي آن را در حالت خارجي قرار ميدهيم تا پالس شمارنده تايمر از محيط بيرون دريافت شود.در تنظيمات تايمر در بخش شمارنده تايمر (Counter Period) مقدار 5 را قرار ميدهيم تا با دريافت هر 5 پالس شمارش تايمر به پايان برسد در مرحله بعد با فعال كردم وقفه تايمر در زماني كه شمارش تايمر تمام ميشود تايمر وارد روتين وقفه خود ميشود.حالا كد را براي نرم افزار KEIL آماده ميكنيم در نرم افزار كد هاي مربوط به اين كار را به صورتي كه پياده سازي ميكنيم كه با 5 بار فشردن كليد ديود نوراني تغير وضعيت دهد.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,