راه اندازی دیود نورانی در برد آموزشی NUCLEO

در اين بخش پين متصل به ديود نوراني به صورت خروجي تعريف ميشود و تنظيمات مورد نياز آن انجام ميشود و پروژه براي كامپايلر IAR توليد ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,