راه اندازی واحد سریال با DMA

در اين بخش از آموزش واحد سريال(UART) ميكروكنترلر STM32 با استفاده از واحد DMA راه اندازي ميشود.يكي از بزرگترين مزيت هاي واحد DMA انتقال اطلاعات در داخل ميكروكنترلر مي‌باشد بدون اينكه از منابع CPU استفاده شود. در اين آموزش ابتدا وارد نرم افزار CUBEMX شده و تنظيمات واحد سريال با استفاده از واحد DMA انجام ميگيرد وسپس كد مربوطه براي محيط برناه نويسي IAR آماده ميشود.سپس وارد محيط برنامه نويسي شده و توضيحات لازم براي كار و استفاده از واحد سريال داده ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,