راه اندازی واحد سریال در CUBEMX

در اين فصل از آموزش به آموزش واحد سريال كه يكي از پر كاربردترين واحد هاي ميكروكنترلر براي ارتباط با دنياي خارج ميباشد پرداخته ميشود.ابتدا روش فعال كردن واحد سريال در نرم افزار CUBEMX آموزش داده ميشود و سپس تنظيمات مربوطه گفته ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,