راه اندازی واحد ADC با استفاده از DMA

در ادامه آموزش هاي واحد مبدل آنالوگ به ديجيتال (ADC) ميكروكنترلر STM32 اين واحد با استفاده از واحد DMA راه اندازي ميشود.راه اندازي واحد ADC با استفاده از DMA اين مزيت را براي ما دارد تا بتوانيم هميشه مقدار تبديل شده مبدل را يك خانه از حافظه RAM ميكروكنترلر داشته باشيم تا نيازي به مرتب مقدار خواندن واحد ADC نباشد.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,