راه اندازی واحد SPI با استفاده از DMA

در اين آموزش در ادامه آموزش واحد SPI ميكروكنترلر STM32 هستيم.در اين بخش واحد SPI با استفاده از واحد DMA انتقال دادها را انجام ميدهيد.اين آموزش در محيط برنامه نويسي trueSTDIO مي‌باشد.در اين محيط برنامه نويسي كد مربوطه ديباگ هم ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,