راه اندازی واحد SPI به صورت وقفه ای

در اين بخش از آموزش در ادامه آموزش واحد SPI ميكروكنترلر STM32 به بررسي راه اندازي وقفه اين واحد ميپردازيم.ابتدا با استفاده از نرم افزار CUBEMX تنظيمات واحد SPI را انجام داده و سپس تنظيمات وقفه اين واحد را انجام ميدهيم و در آخر كد مربوطه را براي نرم افزار KEIL توليد ميكنيم.سپس وارد كد شده و تشريح عملكرد آن ميپردازيم.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,