راه اندازی USB CDC میکروکنترلر ARM

  با استفاده از  communications device class یا در واقع USB CDC شما می توانید یک پورت کام مجازی (سریال ) روی کامپیوترتون درست بکنید و بدون استفاده از مبدل های USB  به سریال دیتا رو بین کامپیوتر و میکروکنترلر ارسال و دریافت بکنید.

Tags: , ,