نصب پیکج های نرم افزار CUBEMX

در فیلم قبل نصب نرم افزار پروژه ساز CUBEMX آموزش داده شد برای اینکه این نرم افزار بتواند کد راه انداز اولیه را برای شما تولید نماید بایستی پکیج خانواده مربوطه را از سایت ST دانلود و به مخزن این نرم افزار (repository) اضافه نمایید.
البته از بخش به روز رسانی نرم افزار هم به صورت اتوماتیک میتوانید این کار را انجام دهید یا با دریافت پیکج مربوطه از سایت ST آن را به صورت آفلاین به مخزن نرم افزار اضافه نمایید.
دانلود پیکج های مختلف خانواده STM32
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,