پیکربندی و راه اندازی واحد ADC

در اين فصل از آموزش به آموزش و بررسي واحد مبدل آنالوگ به ديجيتال ميكروكنترلر STM32 پرداخته ميشود.در ابتدا آموزش به بررسي واحد آنالوگ به ديجيتال (ADC) ميكروكنترلر پرداخته ميشود و سپس با نرم افزار CUBEMX واحد ADC پيكر بندي ميشود و وقفه مربوط به ADC نيز فعال ميشود تا پس از اتمام عمليات تبديل مقدار آنالوگ وارد روتين وقفه شود.سپس كد اين پروژه براي محيط برنامه نويسي TrueSTDIO آماده ميشود سپس وارد كد شده و در وقفه ADC مقدار ADC خوانده ميشود.در پايان اين آموزش آموزش كار با نرم افزار STM STDIO نيز براي خواندن مقادير رجيستر ها و متغير هاي برنامه گفته ميشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,