راه اندازی پرتکل سریال میکروکنترلر LPC۱۷۶۸

راه اندازی پرتکل سریال میکروکنترلر LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید که چطور می توانید واحد سریال میکروکنترلر را در مد polling  استفاده بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 1006  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

اموزش پرتکل سریال و وقفه ی میکروکنترلر ARM LPC۱۷۶۸

 اموزش پرتکل سریال و وقفه ی میکروکنترلر ARM LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید واحد سریال میکروکنترلر را در مد Interruptاستفاده بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 925  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

راه اندازی پرتکل سریال میکروکنترلر LPC۱۷۶۸

راه اندازی پرتکل سریال میکروکنترلر LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید واحد سریال میکروکنترلر را در مد AutoBaud استفاده بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 852  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

اموزش USART , DMA میکروکنترلر ARM LPC۱۷۶۸

اموزش USART , DMA میکروکنترلر ARM LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید واحد سریال میکروکنترلر را در مد DMA استفاده بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 1232  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

راه اندزای تایمر LPC۱۷۶۸

راه اندزای تایمر LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید با استفاده از Timer Match  زمان های مشخص و دقیقی را در مد وقفه ایجاد بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 761  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

ساخت سیگنال جنراتور با میکروکنترلر ARM LPC۱۷۶۸

ساخت سیگنال جنراتور با میکروکنترلر ARM LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید با استفاده از Timer Match  چند سیگنال با فرکانس های متفاوت تولید بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 647  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

ساخت Delay با ARM LPC۱۷۶۸

 ساخت Delay با ARM LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید با استفاده از Timer Match  ،delay  های متفاوتی تولید کرد.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 666  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

راه اندازی Timer Match میکروکنترلر LPC1768

راه اندازی Timer Match  میکروکنترلر LPC1768

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید با استفاده از Timer Match  زمان های مشخص و دقیقی را در مد pollingایجاد بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 1445  •  نظرها: 1
برچسب ها: |

راه اندازی Capture تایمر ARM LPC۱۷۶۸

راه اندازی Capture تایمر ARM LPC۱۷۶۸

این مثال نشان می دهد که چطور می توانید از توابع تایمر برای کبچر کردن مقدار تایمر استفاده بکنید.

ادامه مطلب

پنج شنبه 06 اسفند 1394  •  بازدیدها: 591  •  نظرها: 0
برچسب ها: |