راه اندازی SNTP میکروکنترلر ARM

راه اندازی SNTP میکروکنترلر ARM

در این فیلم نحوه ی ارسال دیتا از طریق پرتکل شبکه (SNTP) ؛  با استفاده از  کتابخانه ی RL-ARM اموزش داده می شود.

ادامه مطلب

چهار شنبه 28 بهمن 1394  •  بازدیدها: 1869  •  نظرها: 0
برچسب ها: | | | | | |

راه اندازی Telnetمیکروکنترلر ARM

راه اندازی Telnetمیکروکنترلر ARM

در این فیلم نحوه ی ارسال دیتا از طریق پرتکل شبکه (Telnet) ؛  با استفاده از  کتابخانه ی RL-ARM اموزش داده می شود.

ادامه مطلب

چهار شنبه 28 بهمن 1394  •  بازدیدها: 1228  •  نظرها: 0
برچسب ها: | | | | | |

راه اندازی DNS میکروکنترلر ARM

راه اندازی DNS میکروکنترلر ARM

در این فیلم نحوه ی ارسال دیتا از طریق پرتکل شبکه (DNS) ؛  با استفاده از  کتابخانه ی RL-ARM اموزش داده می شود.

ادامه مطلب

چهار شنبه 28 بهمن 1394  •  بازدیدها: 1432  •  نظرها: 0
برچسب ها: | | | | |

مبانی شبکه و پروتکل TCP/IP

مبانی شبکه و پروتکل TCP/IP

پروتکل TCP/IP امروزه پرکاربرد ترین پروتکل شبکه است. در این مقاله به توضیح این پروتکل و نحوه  کارکرد TCP/IP و کاربرد آن می پردازیم.

ادامه مطلب

سه شنبه 05 آذر 1392  •  بازدیدها: 10342  •  نظرها: 0
برچسب ها: | | | | | | | | | | | | | |