آموزش ARM برای همه

میکرو کنترلر چیست ؟    میکروکنترلر یک مدار مجتمع یا چیپ الکترونیکی (IC) است که دارای  , CPU,RAM ، ROMو تعدادی ورودی خروجی... ادامه مطلب