آموزش جامع ++C.C

تومان 38,000

با امکان دریافت مدرک معتبر

ویژگی های  این مجموعه آموزشی :

 • بیش از 16 ساعت آموزش
 • تدریس مفهومی و گام به گام
 • بدون محدودیت در دفعات اجرا
 • به همراه با نرم افزار (کامپایلر ++C,C)
 • به همراه فایل های تمرینی

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت :

فصل اول : آشنایی با C++

 • تعاریف پایه
 • نوشتن برنامه ها
 • نصب CodeBlocks
 • اجرای یک برنامه ساده
 • ورودی و خروجی
 • ورودی و خروجی در ++C
 • خطایابی

فصل دوم : متغیرها و ثابت ها

 • آشنایی با متغیرها
 • تعریف و استفاده از متغیرها
 • مقداردهی اولیه
 • انواع متغیرها
 • تبدیل متغیرها
 • اشاره گر مرجع
 • محدوده تعریف متغیرها
 • کلاس های حافظه
 • تعریف ثابت ها
 • داده های شمارشی

فصل سوم : عملگرها

 • مفهوم عملگر
 • عملگر نسبت دهی
 • عملگرهای ریاضی
 • عملگرهای افزایشی و کاهشی
 • عملگرهای مقایسه
 • عملگرهای منطقی
 • عملگر شرطی
 • عملگرهای بیتی
 • اولویت عملگرها
 • توابع ریاضی

فصل چهارم : کنترل روند اجرای برنامه

 • شرط ساده
 • دستور.Else
 • دستورات شرطی تودرتو
 • دستور Switch
 • حل یک مساله

فصل پنجم : حلقه ها

 • مفاهیم پایه
 • حلقه For
 • یک مساله نمونه
 • حلقه های تودرتو
 • حلقه While
 • حلقه Do While
 • کاربرد Break و Continue
 • یک مساله نمونه
 • چاپ ستاره ها به شکل مثلثی

فصل ششم : توابع

 • مفاهیم پایه
 • تعریف تابع
 • انواع روش های ارسال به تابع
 • آرگومان های پیش فرض
 • اعلان تابع
 • توابع بازگشتی
 • بارگذاری توابع

فصل هفتم : آرایه ها و رشته ها

 • مفهوم آرایه
 • تعریف آرایه ها
 • محاسبه میانگین
 • مقداردهی اولیه آرایه ها
 • آرایه های چند بعدی
 • استفاده از آرایه های چند بعدی
 • مقداردهی اولیه آرایه های دو بعدی
 • ارسال آرایه به تابع
 • مرتب سازی آرایه ها
 • تعریف رشته
 • ورودی و خروجی در رشته ها
 • توابع رشته ای
 • توابع تبدیل
 • کلاس String

فصل هشتم : ساختارها

 • تعریف یک ساختار
 • استفاده از ساختارها در برنامه
 • مقداردهی اولیه ساختارها
 • آرایه ای از ساختارها
 • ارسال ساختارها به توابع
 • ساختارهای تودرتو
 • استفاده از Union
 • حل یک مساله

فصل نهم : اشاره گرها

 • مفهوم اشاره گرها
 • تعریف اشاره گرها
 • کار با اشاره گرها
 • اشاره گر به اشاره گر
 • حافظه پویا
 • تخصیص حافظه پویا در ++ C
 • اشاره گرها و توابع
 • اشاره گرها و ثابت ها
 • اشاره گرها و آرایه ها
 • اشاره گرها و ساختار ها

فصل دهم : کار با فایل

 • مفاهیم اولیه
 • نوشتن در فایل های متنی
 • خواندن فایل های متنی
 • اضافه کردن به فایل های متنی
 • کار با فایلهای متنی در ++C
 • نوشتن در فایل های باینری
 • خواندن فایلهای باینری

فصل یازدهم : کار با کلاس ها

 • مفاهیم اولیه
 • تعریف کلاس
 • پیاده سازی متدها
 • توابع سازنده
 • توابع مخرب
 • توابع سازنده کپی
 • اشاره گر This
 • پیاده سازی پشته
 • توابع دوست
 • قرار دادن کلاس در فایل مجزا
 • مقداردهی متغیرها در بیرون تابع                           

فصل دوازدهم : چندریختی

 • مفهوم چندریختی
 • بارگذاری توابع
 • بارگذاری عملگرها
 • بارگذاری عملگرهای تکی (Unary)
 • بارگذاری عملگرهای دوتایی (Binary)
 • بارگذاری عملگر نسبت دهی

فصل سیزدهم : وراثت

 • مفاهیم پایه
 • پیاده سازی کلاس Shape
 • مقداردهی اولیه کلاس پایه
 • تابع مجازی خالص (Pure Virtual Function)
 • اعضای همنام با کلاس پایه
 • اشاره گر به کلاس پایه
 • وراثت نوع ترکیبی

فصل چهاردهم : قالب ها

 • مفاهیم پایه
 • قالب های تابعی
 • جابجایی محتوای متغیرها
 • تعدد نوع پارامترها
 • بیان صریح پارامترها
 • قالب های کلاسی