آموزش مجازی ARM STM32

توضیحات


طول دوره 40 ساعت در 8 جلسه 5 ساعتی می باشد. 


دوره مجازی تاریخ برگزاری ساعت برگزاری سرفصل
جلسه اول: متعاقبا اعلام خواهد شد
9:00 الی 14:00 مفاهیم اولیه
جلسه دوم: GPIO
جلسه سوم: EXTI
جلسه چهارم: USART
جلسه پنجم:
Timer
جلسه ششم:
ADC,DMA
جلسه هفتم:
SPI,RL-ARM,SD
جلسه هشتم:
Ethernet

جلسه اول

 • مرور مفاهیم زبان برنامه نویسی C
 • مروری بر متغیرها، عملگرها، اشاره گرها و ساختارها همراه با مثال هایی ساده و کاربردی
 • آشنایی با توابع در زبان C و نحوه کارکردن با آنها
 • آشنایی با معماری پردازنده هایARM
 • آشنایی با کامپایلرKeil
 • آشنایی با برد آموزشیSTM32F107 شرکت نامینیک
 • آموزش نصب نرم افزار های مورد نیاز (Keil,STM32CubeMX,ST-LINK,Drivers)

جلسه دوم GPIO

 • ساخت یک پروژه در محیط نرم افزارKeil
 • راه اندازی پورت های ورودی و خروجی (GPIO)
 • ساخت یک برنامه ی چشمک زن (LED Blinking)

پروژه 1: برنامه ای بنویسید که چهار عدد LED  که بر روی برد اموزشی قرار دارند هر یک ثانیه یکبار روشن و خاموش شوند .

پروژه 2: برنامه ای بنویسید که وضعیت چهار عدد کلید را خوانده و با فشار دادن هر کدام از کلید ها یکی از LED  ها روشن شود


جلسه سوم NVIC و EXTI

 • آشنایی با واحد کنترل وقفه (EXTI – NVIC)
 • کار با وقفه یSystick
 • راه اندازی کلید  به کمک واحد وقفه

پروژه 1: برنامه ای بنویسید که چهار عدد LED  که بر روی برد اموزشی قرار دارند هر یک ثانیه یکبار روشن و خاموش شوند . (برای درست کردن زمان یک ثانیه از واحد Systick timer  میکرو استفاده بکنید)

پروژه 2: برنامه ای بنویسد که با استفاده از سیستم کنترلر وقفه های خارجی (EXTI) و واحد کنترلر وقفه (NVIC) در میکروکنترلر وضعیت هر کدام از کلید ها را خوانده و هر کدام از کلید ها را روشن بکند.


جلسه چهارم USART

 • راه اندازی واسط سریال (USART)

پروژه 1: برنامه ای بنویسد که از طریق پورت سریال مقدار welcome  را به کامپیوتر ارسال بکنید و ان را روی Terminal  کامپیوتر نمایش دهید .

پروژه 2:  برنامه ای بنویسید که از طریق کامپیوتر و پرتکل سریال (USART) چهار LED  که بر روی برد اموزشی است را کنترل شود . (به طور مثال اگر LED1   از طریق کامپیوتر به میکرو ارسال شد LED1  میکرو روشن شود) برای دریافت دیتا از طریق پورت سریال از تکنیک دریافت به صورت وقفه ( (NVIC استفاده بکنید.


جلسه پنجم TimerوPWM

 • آشنایی با واحد تایمر
 • آشنایی و کار باPWM

پروژه 1:  با استفاده از واحد تایمر میکروکنترلر  سیستمی طراحی بکنید که هر 2 ثانیه یکبار 4 عدد LED  که بر روی برد اموزشی قرار دارند رو روشن و خاموش بکند.

پروژه 2:  با استفاده از واحد تایمر میکروکنترلر سه کانال PWM را به Duty Cycle متفاوت فعال کنید


جلسه ششم ADC و DMA

 • آشنایی با مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)
 • آشنایی با واحد DMA

پروژه 1:  برنامه ای بنویسید که مقدار آنالوگ کانال ۸ میکروکنترلر را اندازه گیری کند و آن را با استفاده از پروتکل سریال به کامپیوتر ارسال و داخل Terminal نمایش  دهید

پروژه 2: برنامه ای بنویسید که به صورت همزمان مقدار آنالوگ چهار کانال میکرو را اندازه گیری کرده و آن را روی LCD کاراکتری نمایش دهید.


جلسه هفتم SPI و RL-ARM و SD Card

 • آشنایی و کار با پرتکل SPI
 • آشنایی با امکانات کتابخانه یRL-ARM
 • راه اندازیSD کارت  با پرتکل های SPI

پروژه 1: سیستمی طراحی کنید که دمای محیط را هر یک ثانیه یکبار داخل SD CARD ذخیره کند.


جلسه هشتم Ethernet

 • آشنایی با مفاهیم کلی شبکه
 • راه اندازی پرتکل های شبکه با کتابخانه یRL-ARM
 • تبادل اطلاعات با استفاده از پروتکل هایTCP و UDP

پروژه 1: سیستمی طراحی کنید با استفاده از پروتکل شبکه TCP و UDP   (انتخاب توسط کاربر)  بتواند اطلاعاتی از قبیل دماو .. که بر روی SD CARD  ذخیره کرده ایم را به کامپیوتر ارسال کند.


برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.