راه اندازی موتور پله ای

راه اندازی موتور پله ای

در این مقاله نحوه راه اندازی موتور پله ای را بررسی میکنیم

ادامه مطلب

دوشنبه 10 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 6401  •  نظرها: 0
برچسب ها: | |

مبدل USB به سریال

مبدل USB به سریال

در این مقاله به بررسی و نحوه کار پورت سریال و چگونگی کار مبدل USB به سریال میپردازیم

ادامه مطلب

شنبه 29 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 6629  •  نظرها: 0
برچسب ها: | |

راه اندازی lcd N96

راه اندازی lcd N96

در مقاله به بررسی و راه اندازی ال سی رنگی چینی یا همان ال سی در N96 میپردازیم
 

ادامه مطلب

سه شنبه 04 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 6038  •  نظرها: 0
برچسب ها: | |

راه اندازی مموری کارت

راه اندازی مموری کارت

در این مقاله به بررسی و محوه کار با مموری کارت(MMC) میپردازیم

ادامه مطلب

شنبه 29 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 7214  •  نظرها: 1
برچسب ها: | |

راه اندازی GLCD

راه اندازی GLCD

در این مقاله به بررسی و راه اندازی ال سی دی گرافیکی میپردازیم
 

ادامه مطلب

شنبه 29 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 7639  •  نظرها: 1
برچسب ها: | |

راه اندازی LM35

راه اندازی LM35

در این مقاله به بررسی و راه اندازی سنسور دما LM35 با استفاده از وقفه میکروکنترلر میپردازیم
 

ادامه مطلب

سه شنبه 04 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 6216  •  نظرها: 0
برچسب ها: | | |

راه اندازی موتور DC

راه اندازی موتور DC

در این مقاله به بررسی و راه اندازی موتور DC با استفاده از میکروکنترلر AVR و آیسی درایور L298 میپردازیم.

راه اندازی تایمر

راه اندازی تایمر

در این مقاله به بررسی و راه اندازی تایمر میکروکنترلر AVR برای ایجاد تاخیر میپردازیم.

ادامه مطلب

شنبه 29 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 7038  •  نظرها: 0
برچسب ها: |

راه اندازی سون سگمنت

راه اندازی سون سگمنت

در این مقاله به بررسی سون سگمنت و نحوه راه اندازی با استفاده از میکروکنترلر AVR میپردازیم

ادامه مطلب

شنبه 29 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 5019  •  نظرها: 0
برچسب ها: | |

راه اندازی PWM

راه اندازی PWM

در مقاله به بررسی واحد PWM میکروکنترلر AVR که با استفاده از تایمر های آن ساخته شده است می پردازیم.

ادامه مطلب

شنبه 29 شهرویور 1393  •  بازدیدها: 5831  •  نظرها: 0
برچسب ها: |