اموزش راه اندازی کلید با ARM STM32

 


هدف از مثال مورد نظر این است که شما با تابع ­هایی که در توابع CMSIS   وجود دارند و برای خواندن پین های  GPIO استفاده می­شوند، آشنا شوید.

سخت افزار

برای تست این برنامه می­توانید از چهار push button   که بر روی  برد آموزشی است استفاده نمائید. شماره­ی پین­هایی که می­توان استفاده نمود، در تصویر زیر آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه 5 ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ­ی Download    پروگرم نمائید.

 

توضیحات مربوط به برنامه

ابتدا استراکچری، مربوط به تنظیمات اولیه پین­های ورودی و خروجی تعریف شده است.

#include "bsp.h"
 
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);

سپس در تابع main   با استفاده از توابعی که در تصویر زیر آمده است، تنظیماتGPIO  وکلاک انجام شده است.

در مرحله آخر در حلقه­ی while  وضعیت هرکدام از کلیدها بررسی می­شوند و هنگامی که کلیدی فشرده شود یکی از LED  های روی برد روشن می­شود.

while(1)
  {
    if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == 0){
      GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN); 
    }
    else if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_PIN) == 1)
      GPIO_ResetBits(LED1_GPIO_PORT,LED1_PIN);
  //----------------------------------------------------------
  if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == 0){
      GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
    }     
    else if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY2_GPIO_PORT,KEY2_PIN) == 1)
      GPIO_ResetBits(LED2_GPIO_PORT,LED2_PIN);
  //----------------------------------------------------------
  if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY3_GPIO_PORT,KEY3_PIN) == 0){
      GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN); 
    }
    else if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY3_GPIO_PORT,KEY3_PIN) == 1)
      GPIO_ResetBits(LED3_GPIO_PORT,LED3_PIN);
  //----------------------------------------------------------
   if(GPIO_ReadInputDataBit(KEY4_GPIO_PORT,KEY4_PIN) == 0){
      GPIO_SetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN); 
    }
    else if (GPIO_ReadInputDataBit(KEY4_GPIO_PORT,KEY4_PIN) == 1)
      GPIO_ResetBits(LED4_GPIO_PORT,LED4_PIN);
  //----------------------------------------------------------
  }
  
 return 0;
}
/*-------------------- Configuration functions---------------------*/
void RCC_Configuration(void){
  RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK|KEY2_GPIO_CLK|KEY3_GPIO_CLK|KEY4_GPIO_CLK , ENABLE);
}
 
 
void GPIO_Configuration(void){
 
 /* Configure LED1 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
 
   /* Configure LED2 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  
   /* Configure LED3 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  
     /* Configure LED4 in output pushpull mode */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED4_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(LED4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  
 //-----------------------------------------------------
   /* Configure Keysclock */
 
    /* Configure KEY1 in input pullup mode */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
 GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); 
    /* Configure KEY2 in input pullup mode */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
 GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); 
    /* Configure KEY3 in input pullup mode */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY3_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
 GPIO_Init(KEY3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); 
    /* Configure KEY4 in input pullup mode */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY4_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
 GPIO_Init(KEY4_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); 
 
}

 

 

 

دانلود مثال ها و pdf این مقالهمقالات

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --

مطلب قبلی
راه اندازی پرتکل سریال میکروکنترلر ARM STM32
مطلب بعدی
اموزش راه اندازی LED (مثال دوم)