تولید موج سینوسی با ARM STM32

 

 


مشاهده ی فیلم های اموزشی بیشتر درباره ی مبدل دیجیتال به انالوگ


هدف از مثال زیر این است که شما با مبدل دیجیتال به انالوگ (DAC) وطریقه­ی راه­اندازی آن در میکروکنترلرهای ARM   آشنا شوید.

با استفاده ازاین مثال می­توانید یک شکل موج سینوسی  را به وسیله مبدل دیجیتال به آنالوگ که تصویر آن در صفحات بعدی آمده است، تولید کنید.


شرح کلی برنامه

همانطور  که در تصویر زیر مشاهده می­کنید،  در ابتدای برنامه کتابخانه­های مربوطه فراخوانی شده­اند. در تابع main (قسمت دوم) ابتدا کلاک قسمت­هایی از میکروکنترلر که لازم است روشن شوند، فعال و بعد پیکربندی مربوط به آن­ها انجام می­گیرد. در قسمت  سوم هر کدام از واحد های میکروکنتر که در بخش قبلی پیکر بندی آن­ها انجام شده بود، فعال می­شوند. 

 

[pastacode lang=”cpp” manual=”%23include%20%22stm32f10x.h%22%0A%23include%20%22bsp.h%22%0A%20%0A%2F**%0A%20%20*%20%40brief%20%20%20Main%20program.%0A%20%20*%20%40param%20%20None%0A%20%20*%20%40retval%20None%0A%20%20*%2F%0Aint%20main(void)%0A%7B%0A%20%20%2F*%20System%20Clocks%20Configuration%20*%2F%0A%20%20RCC_Configuration()%3B%20%20%0A%20%0A%20%20%2F*%20Once%20the%20DAC%20channel%20is%20enabled%2C%20the%20corresponding%20GPIO%20pin%20is%20automatically%0A%20%20%20%20%20connected%20to%20the%20DAC%20converter.%20In%20order%20to%20avoid%20parasitic%20consumption%2C%0A%20%20%20%20%20the%20GPIO%20pin%20should%20be%20configured%20in%20analog%20*%2F%0A%20%20GPIO_Configuration()%3B%0A%20%20DAC_Configuration()%3B%0A%20%20TIM_Configuration()%3B%0A%20%20DMA_Configuration()%3B%0A%20%0A%20%20%2F*%20Enable%20DAC%20Channel1%3A%20Once%20the%20DAC%20channel1%20is%20enabled%2C%20PA.04%20is%0A%20%20%20%20%20automatically%20connected%20to%20the%20DAC%20converter.%20*%2F%0A%20%20DAC_Cmd(DAC_Channel_1%2C%20ENABLE)%3B%0A%20%0A%20%20%2F*%20Enable%20DMA%20for%20DAC%20Channel2%20*%2F%0A%20%20DAC_DMACmd(DAC_Channel_2%2C%20ENABLE)%3B%0A%20%0A%20%20%2F*%20TIM2%20enable%20counter%20*%2F%0A%20%20TIM_Cmd(TIM2%2C%20ENABLE)%3B%0A%20%0A%20%20while%20(1)%0A%20%20%7B%0A%20%20%7D%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

 

 

 

نکته: در این برنامه از DMA  برای انتقال دیتا و تولید شکل موج استفاده شده است.


سخت افزار

برای تست برنامه مربوطه می­توانید از یک اسیلوسکوپ استفاده کنید و آن را به سوکتی که در تصویر زیر مشاهده می­کنید متصل نمائید و نتیجه را مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه 5 ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ­ی Download    پروگرم نمائید.

 

 


 

 

دانلود مثال ها و pdf این مقاله



 

مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
تولید نویز با ARM STM32
مطلب بعدی
راه اندازی ADC با ARM STM32(قسمت دوم)