تولید نویز با ARM STM32

هدف از مثال زیر این است که شما با مبدل دیجیتال به انالوگ (DAC) وطریقه­ی راه­اندازی آن در میکروکنترلرهای ARM   آشنا شوید.

با استفاده ازاین برنامه می­توانید یک نویز را به وسیله مبدل دیجیتال به آنالوگ که تصویر آن در صفحات بعدی آمده است، ایجاد کنید.

شرح کلی برنامه

همانطور  که در تصویر زیر مشاهده می­کنید،  در ابتدای برنامه کتابخانه­های مربوطه فراخوانی شده­اند. در قسمت دوم استراکچری برای تنظیمات مربوط به مبدل دیجیتال به انالوگ تعریف شده است. سپس در تابع main (قسمت سوم) ابتدا کلاک قسمت­هایی از میکروکنترلر که لازم است روشن شوند، فعال و بعد پیکربندی مربوط به آن­ها انجام می­شود . در قسمت چهارم تنظیمات مربوط به مبدل و مقداردهی آن انجام گرفته است و در حلقه­ی while (قشمت پنجم) مبدل راه اندازی می­شود.

 

 

[pastacode lang=”cpp” manual=”%23include%20%22stm32f10x.h%22%0A%23include%20%22bsp.h%22%0A%20%0A%2F**%0A%20%20*%20%40brief%20%20%20Main%20program.%0A%20%20*%20%40param%20%20None%0A%20%20*%20%40retval%20None%0A%20%20*%2F%0Aint%20main(void)%0A%7B%0A%20%20%2F*%20System%20Clocks%20Configuration%20*%2F%0A%20%20RCC_Configuration()%3B%20%20%0A%20%0A%20%20%2F*%20Once%20the%20DAC%20channel%20is%20enabled%2C%20the%20corresponding%20GPIO%20pin%20is%20automatically%0A%20%20%20%20%20connected%20to%20the%20DAC%20converter.%20In%20order%20to%20avoid%20parasitic%20consumption%2C%0A%20%20%20%20%20the%20GPIO%20pin%20should%20be%20configured%20in%20analog%20*%2F%0A%20%20GPIO_Configuration()%3B%0A%20%20DAC_Configuration()%3B%0A%20%20TIM_Configuration()%3B%0A%20%20DMA_Configuration()%3B%0A%20%0A%20%20%2F*%20Enable%20DAC%20Channel1%3A%20Once%20the%20DAC%20channel1%20is%20enabled%2C%20PA.04%20is%0A%20%20%20%20%20automatically%20connected%20to%20the%20DAC%20converter.%20*%2F%0A%20%20DAC_Cmd(DAC_Channel_1%2C%20ENABLE)%3B%0A%20%0A%20%20%2F*%20Enable%20DMA%20for%20DAC%20Channel2%20*%2F%0A%20%20DAC_DMACmd(DAC_Channel_2%2C%20ENABLE)%3B%0A%20%0A%20%20%2F*%20TIM2%20enable%20counter%20*%2F%0A%20%20TIM_Cmd(TIM2%2C%20ENABLE)%3B%0A%20%0A%20%20while%20(1)%0A%20%20%7B%0A%20%20%7D%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

 


سخت افزار

برای تست این برنامه می­توانید از یک اسیلسکوپ استفاده کنید و آن را به سوکتی که در تصویر زیر مشاهده می­کنید متصل نموده و نتیجه را مشاهده کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه 5 ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ­ی Download    پروگرم نمائید.

دانلود مثال ها و pdf این مقاله 

مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
اموزش کار با PWM میکروکنترلر ARM
مطلب بعدی
تولید موج سینوسی با ARM STM32