راه اندازی LCD کارکتری

هدف پروژه

هدف از انجام این پروژه راه اندازی ال سی دی کارکتری در میکروکنترلر AVR میباشد.ال سی دی کارکتری جهت نمایش حروف  و اعداد لاتین به عنوان یک وسیله جانبی قابل اتصال به میکرو کنترلر در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

سخت افزار مورد استفاده

در این پروژه از پین هدری که بر روی برد آموزشی قرار داردبرای اتصال ال سی دی به میکروکنترلر AVR استفاهده میکنیم.ال سی دی کارکتری دارای شانزده پین میباشد که پنج پین آن مربوط به تغذیه،هشت پین آن مربوط به ارسال داده و 3 پین آن مربوط کنترل ال سی دی میباشد.در برد آموزشی ال سی دی کارکتری به صورت چار بیتی راه اندازی شده است و سه پایه کنترلی و چهار پین داده ال سی دی به پورت D میکروکنترلر متصل شده است.برای پیکربندی ال سی دی از پنجره CodeWizardAVR نرم افزار CodeVision استفاده میکنیم.در این پنجره تنها کافیست پین های اتصال یافته از میکروکنترلر به ال سی دی را مشخص کنیم و سپس به راحتی از توابع مربوط به ال سی دی برای نمایش حروف و اعداد لاتین استفاده کنیم.

کتابخانه های استفاده شده

کتابخانه alcd.h برای استفاده از توابع مربوط به ال سی دی

تشریح کد برنامه

در ابتدا برنامه کتابخانه های مورد ایستفاده را include میکنیم که شامل کتابخانه های زیر میباشد.

[pastacode lang=”cpp” manual=”%23include%20%3Cmega32.h%3E%0A%20%0A%2F%2F%20Alphanumeric%20LCD%20functions%0A%23include%20%3Calcd.h%3E” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

کتابخانه mega32.h شامل تعریف رجیسترهای میکروکنترلر میباشد و از این کتابخانه برای دسترسی به آدرسدهی رجیستر های میکروکنترلر استفاده میکنیم.

کتابخانه alcd.h شامل توابع لازم برای کار با ال سی دی کارکتری می باشد.

سپس می بایست با استفاده از پنجره CodeWizardAVR ال سی دی کارکتری را پیکر بندی نماییم.ال سی دی مورد استفاده از نوع 16*2 میباشد بدین معنی که دارای شانزده سطر و دو ستون میباشد.و سپس با استفاده از دستور (16)lcd_init ال سی دی را پیکر بندی اولیه مینماییم تا ال سی دی آماده دریافت دستورات دیگر باشد.

[pastacode lang=”cpp” manual=”%2F%2F%20Alphanumeric%20LCD%20initialization%0A%2F%2F%20Connections%20are%20specified%20in%20the%0A%2F%2F%20Project%7CConfigure%7CC%20Compiler%7CLibraries%7CAlphanumeric%20LCD%20menu%3A%0A%2F%2F%20RS%20-%20PORTD%20Bit%200%0A%2F%2F%20RD%20-%20PORTD%20Bit%201%0A%2F%2F%20EN%20-%20PORTD%20Bit%202%0A%2F%2F%20D4%20-%20PORTD%20Bit%204%0A%2F%2F%20D5%20-%20PORTD%20Bit%205%0A%2F%2F%20D6%20-%20PORTD%20Bit%206%0A%2F%2F%20D7%20-%20PORTD%20Bit%207%0A%2F%2F%20Characters%2Fline%3A%2016%0Alcd_init(16)%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

و سپس با استفاده از دستور lcd_clear صفحه ال سی دی را از هر گونه نوشته پاک میکنیم و بعد برای نوشتن بر روی ال سی دی ابتدا به سطر و ستون اول با دستور (0,0)lcd_gotoxy میرویم و سپس با دستور lcd_putsf متن لاتین مورد نظر که در اینجا کلمه WWW.NAMINIC.COM  است را بر روی ال سی دی می نویسد.

[pastacode lang=”cpp” manual=”lcd_clear()%3B%0A%0Alcd_gotoxy(0%2C0)%3B%0A%0Alcd_putsf(%22WWW.NAMINIC.COM%22)%3B%0A%0Awhile(1)%3B” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]

دانلود سورس کد

سورس کد کامل را از اینجا دانلود کنید.

مشاهده نتیجه

با کلیک بر روی عکس زیر فیلم راه اندازی این پروژه را مشاهده کیند.

فیلم راه اندازی ال سی دی در avr

مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
FPGA چیست
مطلب بعدی
راه اندازی LCD کارکتری