راه اندازی SPI میکروکنترلر ARM

هدف مثال زیر این است که شما با پرتکل سریال (SPI) وطریقه ­ی راه ­اندازی آن در میکروکنترلرهای ARM   آشنا شوید.

این برنامه نحوه ­ی راه ­اندازی پروتکل سریال SPI  و کار با دیتا فلش را نشان می­دهد .


  عمکرد کلی برنامه

در بخش اول طبق تصویر زیر هدرهای مورد نیاز برنامه آورده می­شود. در بخش دوم تابع موجود هستند که برای نوشتن و خواندن بر روی دیتا فلش مورد استفاده قرار می­گیرند. بخش سوم شامل تابع main می­شود که برای در ابتدای آن توابع مربوط به پیکربندی قسمت­های مورد نیاز میکروکنترلر فراخوانی می­شوند.و در انتهای تابع main توابع خواندن و نوشتن که در بخش دوم آورده شده بودند، فراخوانی می­شوند.

[pastacode lang=”cpp” manual=”%23include%20%22stm32f10x.h%22%0A%23include%20%22stm32f10x_gpio.h%22%0A%23include%20%22spi_flash.h%22%0A%23include%20%22string.h%22%0A%20%0Avoid%20writeData(unsigned%20int%20PageAdr%2Cunsigned%20char%20*buffer)%0A%7B%0A%20%20Buffer_Write_Str(1%2CPageAdr%2C528%2Cbuffer)%3B%0A%20%20Buffer_To_Page(1%2CPageAdr)%3B%0A%7D%0Avoid%20readData(unsigned%20int%20PageAdr%2Cunsigned%20char%20*buffer)%0A%7B%0A%20%20Page_To_Buffer(PageAdr%2C1)%3B%0A%20%20Buffer_Read_Str(1%2CPageAdr%2C528%2Cbuffer)%3B%0A%7D%0A%20%0A%20%0Aint%20main(void)%0A%7B%0A%20%20%20%20uint8_t%20buff%5B528%5D%3B%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20SystemInit()%3B%0A%20%20%20%20%0A%20%20%20%20RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO%2CENABLE)%3B%0A%20%20%20%20%0A%20%20SPI_FLASH_Init()%3B%0A%20%0A%20%20Read_DF_status()%3B%0A%20%20%20%20%0A%20%20memset(buff%2C0x40%2Csizeof(buff))%3B%0A%20%0A%20%20writeData(10%2Cbuff)%3B%0A%20%0A%20%20%2F%2FBuffer_Write_Enable(0%2C1)%3B%0A%20%0A%20%20memset(buff%2C0x00%2Csizeof(buff))%3B%0A%20%0A%20%20readData(10%2Cbuff)%3B%0A%20%0A%20%20Page_Erase(10)%3B%0A%20%0A%20%20readData(10%2Cbuff)%3B%20%20%20%0Awhile%20(1)%3B%20%0Areturn%200%3B%0A%7D” message=”” highlight=”” provider=”manual”/]


  سخت افزار

برای تست این مثال کد برنامه را دیباگ نمائید؛ نحوه ­ی عملکرد در قالب یک فیلم آموزش در پوشه media در دسترس است.


آشنایی و کار با برنامه

ابتدا برنامه را با نرم افزار Keil باز کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه 5 ولت را به برد آموزشی متصل کنید و بعد از اینکه پروگرامر ST-LINK را به برد متصل نمودید؛ برنامه را با استفاده از دکمه ­ی Download    پروگرم نمائید.

 

 

 

دانلود مثال ها و pdf این مقاله 

مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
راه اندازی LM35 با میکروکنترلر ARM
مطلب بعدی
راه اندازی RTC میکروکنترلر ARM