تنظیم فرکانس کاری میکروکنترلر STM32

در فصل جدید در ابتدا تنظیم فرکانس کاری میکروکنترلر و قسمتهای جانبی آن به صورت کامل به وسیله نرم افزار CUBEMX به صورت کامل آموزش داده میشود.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
برد آموزشي ARM 
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
بررسی کامل واحد RCC
مطلب بعدی
چگونگی انتخاب و نام گذاری پین های میکروکنترلر STM32