نحوه استفاده از آموزشهای STM32

در این فیلم نیازمندی های اولیه برای شروع به و استفاده از آموزش های شرکت ST مورد بررسی قرار میگیرد.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
بررسی برد آموزشی NUCLEO
مطلب بعدی
حفاظت شده: دوره آموزشی STM32