تنظيمات ساخت پروژه CUBEMX

در اين بخش در ادامه توضيحات بخش قبل تنظيمات مربوطه براي ساخت پروژه آموزش داده ميشود.
همچنين در پروژه ساخته شده بخشهاي مختلف آن توضيح داده ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
كامپايل پروگرام و ديباگ پروژه CUBEMX با IAR
مطلب بعدی
ساخت پروژه با IAR