توضیح کتابخانه HAL و ساختار آنها

در فصل جديد ابتدا كتابخانه هاي HAL و ساختار آنها در پروژه به صورت كامل توضيح داده ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
راه اندازی دیود نورانی در برد آموزشی NUCLEO
مطلب بعدی
import پروژه به پروژه اي ديگر CUBEMX