آموزش واحد كلاك ميكروكنترلر STM32

در اين بخش از فصل جديد آموزش ها واحد كلاك ميكروكنترلر STM32 يا همان واحد (RCC) و توابع مزبوط به آن توضيح داده ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
بررسی توابع واحد RCC
مطلب بعدی
تعریف ورودی و خروجی با کتابخانه GPIO