بررسی فایل MSP

در اين آموزش فايل MSP كه به صورت اتوماتيك توسط نرم افزار CUBEMX ساخته شده است و زير برنامه هاي راه اندازي اوليه واحد هاي جانبي در آن ميباشد توضيح داده ميشود.در ادامه اين آموزش زير تابع مربوط به فراخواني وقفه ها توضيح داده ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
آموزش وقفه و اولويت هاي بندي وقفه STM32
مطلب بعدی
بررسی توابع واحد RCC