بررسی کتابخانه GPIO با توابع HAL

 در اين بخش از آموزش واحد GPIO ميكروكنترلر STM32 مورد بررسي قرار گرفته ميشود.در ابتدا استراكچري كه مقادير اوليه دادن براي GPIO در نظر گرفته شده است توضيح داده ميشود و سپس نحوه مقدار دادن به هر كدام از پارامترهاي استراكچر GPIO توضيح داده ميشود.
در انتها دستورات پايه اي مورد استفاده براي كنترل GPIO ميكروكنترلر STM32 توضيح داده ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
توضیح توابع کتابخانه GPIO
مطلب بعدی
تنظیمات تولید کد توسط CUBEMX