تنظيم كلاك ميكروكنترلر با CUBEMX

در اين بخش نيز در ادامه بخش قبل از اين فصل به بررسي و تنظيم كلاك ميكروكنترلر با استفاده از نرم افزار CUBEMX پرداخته شده است.
آموزش هاي مرتبط با آموزش STM32 :
برد آموزشي ARM 
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
برنامه چشمک زن میکروکنترلر STM32
مطلب بعدی
راه اندازی دیود نورانی در برد آموزشی NUCLEO