آموزش راه اندازي وقفه خارجي میکروکنترلر STM32

در اين بخش از آموزش راه اندازي و استفاده از وقفه خارجي متصل به پين A0 آموزش داده ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
برنامه نویسی وقفه میکروکنترلر STM32
مطلب بعدی
آموزش اولويت بندي وقفه ها میکروکنترلر STM32