بررسي وقفه خارجي در ميكروكنترلر STM32

در اين بخش از آموزش به بررسي وقفه خارجي در ميكروكنترلر STM32 پرداخته شده است.به اين صورت كه كليد فشاري كه در آموزش هاي قبلي به عنوان يك پين ورودي تعريف شده بود در اين آموزش هم به صورت پين ورودي تعريف شده است با اين تفاوت كه به صورت وقفه خارجي تعريف شده است و با فشردن كليد روتين برنامه ميكرو وارد روتين وقفه ميشود و در حلقه اصلي برنامه نياز به چك كردن وضعيت پين وزودي به صورت دائم نباشد و سيستم به صورت اتوماتيك بعد از فشردن كليد وارد روتين وقفه شده و دستورات مربوطه را اجرا نمايد.آموزش هاي اين بخش در محيط برنامه نويسي eclipse مي‌باشد.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
آموزش مفهومي وقفه خارجي STM32
مطلب بعدی
آموزش وقفه و اولويت هاي بندي وقفه STM32