برنامه نویسی وقفه میکروکنترلر STM32

در اين آموزش بدون استفاده از نرم افزار CUBEMX وقفه خارجي شماره 1 ميكروكنترلر فعال ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
راه اندازی واحد سریال در CUBEMX
مطلب بعدی
آموزش راه اندازي وقفه خارجي میکروکنترلر STM32