راه اندازي وقفه واحد سريال در ميكروكنترلر STM32

در اين بخش از آموزش موضوع راه اندازي وقفه واحد سريال در ميكروكنترلر STM32 مي‌باشد.ايتدا توضيحات مفهمومي در اين آموزش داده ميشود و سپس توابعي كه در راه اندازي واحد سريال (UART) مورد نياز مي‌باشد بررسي ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
پیکربندی واحد سریال با وقفه در CUBEMX
مطلب بعدی
آموزش تئوري عملكرد وقفه واحد سريال