راه اندازی واحد سریال به روش پولینک در KEIL

در اين آموزش واحد سريال كه در آموزش قبلي توسط نرم افزار CUBEMX پيكر بندي شده است كد آن براي محيط برنامه نويسي KEIL توليد مييشود و آماده شروع به ميشود.با توجه به اينكه روش هاي مختلفي براي تبادل دادها با واحد سريال وجود دارد در اين آموزش تمركز اصلي بر روي تبادل دادها به روش پولينگ مي‌باشد.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
راه اندازی واحد سریال TrueSTDIO
مطلب بعدی
راه اندازی واحد سریال در CUBEMX