پیکربندی واحد سریال با وقفه در CUBEMX

با توجه به توضيحات مفهومي وقفه واحد سريال در آموزش قبل در اين آموزش وارد كار عملياتي شده و واحد سريال (UART) با استفاده از نرم افزار CUBEMX پيكر بندي ميشود.
آموزش arm به روش st

نظر بدهید

مطلب قبلی
راه اندازی وقفه واحد سریال در eclipse
مطلب بعدی
راه اندازي وقفه واحد سريال در ميكروكنترلر STM32