آموزش ميكروكنترلر ARM به روش ST

در این بخش قصد داریم به آموزش میکروکنترلر های STM32 که یکی از پر کاربردترین میکروکنترلر های موجود بر پایه معماری ARM میباشد یپردازیم.

آموزش هایی که در این بخش قرار داده شد است در 14 فصل آموزشی و مجموعا 58 بخش به صورت فیلم آموزشی تهیه شده اند که به صورت مقاله در آمده اند.

عنوان هر مقاله معرفی کننده سر فصل های مربوط به آموزش میباشد که قبل از فیلم آموزشی توضیحات مختصری در خصوص فیلم آموزشی داده شده است

کلیه آموزش های بر اساس نرم افزار CUBEMX میباشد که در محیط مختلف برنامه نویسی IAR,KEIL,ECLIPSE,TrueSTDIO آموزش داده میشود.

تمامی فیلم های آموزشی توسط شرکت ST آماده شده اند و به عنوان روش آموزشی MOOC معرفی شده اند که در این مقاله به صورت مرتب شده و با توضیحات قرار داده شده اند.(شایان ذکر است کلیه آموزش ها بر روی کانال youtube شرکت ST موجود است که برای راحتی استفاده به کانال آپارات نامینیک انتقال پیدا کرده است)

 

 

فصل اول : آشنایی با خانواده STM32  

فصل اول بخش اول : مقدمات مورد نیاز برای شروع آموزش میکروکنترلر STM32

فصل اول بخش دوم : نحوه استفاده از آموزشهای STM32

فصل اول بخش سوم : بررسی برد آموزشی NUCLEO

فصل اول بخش چهارم : نصب نرم افزار CUBEMX

فصل اول بخش پنجم : نصب پیکج های نرم افزار CUBEMX

 

فصل دوم : شروع به کار با نرم افزار CUBEMX و میکروکنترلر STM32F401

فصل دوم بخش اول : انتخاب میکروکنترلر مورد نیاز از خانواده STM32

فصل دوم بخش دوم : بررسی پین های مختلف میکروکنترلر با نرم افزار CUBEMX

فصل دوم بخش سوم : چگونگی انتخاب و نام گذاری پین های میکروکنترلر STM32

 

فصل سوم : تنظیم فرکانس کاری میکروکنترلر STM32

فصل سوم بخش اول : تنظیم فرکانس کاری میکروکنترلر STM32

فصل سوم بخش دوم : تنظيم كلاك ميكروكنترلر با CUBEMX

 

فصل چهارم : بررسی کامل واحد RCC

 

فصل پنجم : محاسبه توان مصرفي ميكروكنترلر STM32

 

فصل ششم : ساخت و کامپایل و دیباگ پروژه

فصل ششم بخش اول : ساخت پروژه با IAR

فصل ششم بخش دوم : تنظيمات ساخت پروژه CUBEMX

فصل ششم بخش سوم : كامپايل پروگرام و ديباگ پروژه CUBEMX با IAR

فصل ششم بخش چهارم: توليد و بررسي فايل گزارش پروژه CUBEMX

فصل ششم بخش پنجم : import پروژه به پروژه اي ديگر CUBEMX

 

فصل هفتم : بررسی کتابخانه های HAL و شروع به کار برنامه نویسی

فصل هفتم بخش اول : توضیح کتابخانه HAL و ساختار آنها

فصل هفتم بخش دوم : راه اندازی دیود نورانی در برد آموزشی NUCLEO

فصل هفتم بخش سوم : برنامه چشمک زن میکروکنترلر STM32

فصل هفتم بخش چهارم : دیباگ برنامه با نرم افزار KEIL

فصل هفتم بخش پنجم : دیباگ برنامه با نرم افزار TrueSTDIO

فصل هفتم بخش ششم : دیباگ برنامه با نرم افزار ECLIPSE

فصل هفتم بخش هفتم : آموزش توابع کتابخانه های HAL

فصل هفتم بخش هشتم : آموزش دیباگ STM32

فصل هفتم بخش نهم : تنظیمات تولید کد توسط CUBEMX

فصل هفتم بخش دهم : بررسی کتابخانه GPIO با توابع HAL

فصل هفتم بخش یازدهم : توضیح توابع کتابخانه GPIO

فصل هفتم بخش دوازدهم : تعریف ورودی و خروجی با کتابخانه GPIO

 

فصل هشتم : آموزش پیشرفته واحد کلاک STM32

فصل هشتم بخش اول : آموزش واحد كلاك ميكروكنترلر STM32

فصل هشتم بخش دوم : بررسی توابع واحد RCC 

فصل هشتم بخش سوم : بررسی فایل MSP

 

فصل نهم : آموزش وقفه میکروکنترلر STM32

فصل نهم بخش اول : آموزش وقفه و اولويت هاي بندي وقفه STM32

فصل نهم بخش دوم : بررسي وقفه خارجي در ميكروكنترلر STM32

فصل نهم بخش سوم : آموزش مفهومي وقفه خارجي STM32

فصل نهم بخش چهارم : آموزش اولويت بندي وقفه ها میکروکنترلر STM32

فصل نهم بخش پنجم : آموزش راه اندازي وقفه خارجي میکروکنترلر STM32

فصل نهم بخش ششم : برنامه نویسی وقفه میکروکنترلر STM32

 

فصل دهم : آموزش کامل واحد سریال میکروکنترلر ARM خانواده STM32

فصل دهم بخش اول : راه اندازی واحد سریال در CUBEMX

فصل دهم بخش دوم : راه اندازی واحد سریال به روش پولینک در KEIL

فصل دهم بخش سوم : راه اندازی واحد سریال TrueSTDIO

فصل دهم بخش چهارم : راه اندازی واحد سریال IAR

فصل دهم بخش پنجم : راه اندازی واحد سریال eclipse

فصل دهم بخش ششم : آموزش تئوري عملكرد واحد سريال

فصل دهم بخش هفتم : آموزش تئوري عملكرد وقفه واحد سريال 

فصل دهم بخش هشتم : راه اندازي وقفه واحد سريال در ميكروكنترلر STM32

فصل دهم بخش نهم : پیکربندی واحد سریال با وقفه در CUBEMX

فصل دهم بخش دهم: راه اندازی وقفه واحد سریال در eclipse

فصل دهم بخش یازدهم : راه اندازی واحد سریال با DMA

 

فصل یازدهم : آموزش و راه اندازی واحد SPI میکروکنترلر STM32

فصل یازدهم بخش اول : پیکر بندی و راه اندازی واحد SPI

فصل یازدهم بخش دوم : راه اندازی واحد SPI به صورت وقفه ای

فصل یازدهم بخش سوم : راه اندازی واحد SPI با استفاده از DMA

 

فصل دوازدهم : آموزش و راه اندازی واحد تایمر میکروکنترلر STM32

فصل دوازدهم بخش اول : پیکر بندی و راه اندازی واحد تایمر

فصل دوازدهم بخش دوم : راه اندازی PWM با استفاده از تایمر

فصل دوازدهم بخش سوم : راه اندازی تایمر در حالت کانتر

 

فصل سیزدهم : آموزش و راه اندازی واحد ADC میکروکنترلر STM32

فصل سیزدهم بخش اول : پیکربندی و راه اندازی واحد ADC

فصل سیزدهم بخش دوم : راه اندازی واحد ADC با استفاده از DMA

 

فصل چهاردهم : جمع بندی نهایی آموزش های STM32

 

آموزش arm به روش st مقالات

نظر بدهید

مطلب قبلی
فایل سیستم در STM32
مطلب بعدی
جمع بندی نهایی آموزش های STM32